Om du är i mitten av livet kan det tyckas som om lyckan undviker dig – speciellt om du går igenom det som vissa människor kallar medelålderskrisen. Det är viktigt att inse att den här fasen av ditt liv, även om den är svår och om vi ska vara...